Útlemondási biztosítás

Ne kockáztass, kösd meg a storno biztosításod!

Alfa biztosító logó
Allianz biztosító logó
EUB biztosító logó
Mapfre biztosító logó
Union biztosító logó
Uniqa biztosító logó

Érdekelnek az útlemondási biztosítás szolgáltatásai és feltételei? Az alábbiakban összeszedtük Neked a legfontosabb tudnivalókat.

Mi az útlemondási biztosítás?

Az útlemondási biztosítás az utazás továbbá az utazás idejére szervezett programok lemondásával, megszakításával, az idő előtti hazatéréssel kapcsolatos biztosítási eseményekre szolgáló utasbiztosítási fedezet. Sztornóbiztosítás néven is ismert, és azokat a költségeket téríti meg a biztosítottnak, amelyeket máskülönben elbukna az utazás lemondásával vagy annak megszakítása miatt. Ilyen költség lehet az előre lefoglalt és fel nem használt repülő vagy vonat jegy ára, a szállás előfoglalási vagy a ki nem használt éjszakák díja, a sport, kultúrális programok, rendezvények előre megvásárolt jegyeinek költségei. A szolgáltatást mindig a szerződéshez tartozó biztosítási feltétel szabályozza. Útlemondás védelem vagy program lemondás az utasbiztosítás alap fedezetei között is található, de külön kiegészítő biztosításként is köthető az utasbiztosítás mellé.

Milyen időszakra terjed ki a biztosító fedezete?

Az utasbiztosítások kockázatvállalási ideje az megadott utazási időszakra szól. Az útlemondási biztosítás kockázatviselése viszont legkorábban a biztosítási szerződés megkötését és ezzel egyidejűleg a biztosítási díj megfizetését követően lép érvénybe. Így, útlemondás esetén, a Biztosított fedezve lesz a szállásra kifizetett kötbér összegére. Ha a szerződés a kötbérnapok előtt jött létre, akkor a teljes sávban biztosítva lesz a Biztosított. Ha a szerződés a kötbér időszak közben jött létre, akkor, értelemszerűen, a szerződés és a befizetett díj napjától lesz érvényes a biztosítás. Az útlemondási biztosítás kockázatviselésének vége, az utasbiztosításhoz hasonlóan, az utazás végéig szól, így ha a Biztosítottnak idő előtt kell megszakítania az útját, akkor is fedezve lesz.

Mit térít meg a biztosító?

Az útlemondási biztosítás megtéríti a megvásárolt, de valamilyen biztosítási esemény miatt az utazáshoz fel nem használt repülő-, hajó-, vonat- vagy busz jegyek költségeit. Továbbá megtéríti a lemondott, de már kifizetett programok díját. Ilyen program lehet egy sportesemény vagy koncert vagy egy előre kifizetett idegenvezetés, túra. A szállás kötbér költségeit is átvállalja a biztosító, amennyiben meghiúsul az utazás, illetve útmegszakítás esetén, az el nem töltött éjszakák számát is utólagosan téríti a biztosítás. Az útlemondási fedezet vállalja az utazásszervező által nem visszatérítendő szolgáltatások árát is, amennyiben le kell mondani az utat, de akkor is térít, ha az utazásszerzvező iroda csődbe megy és ezért hiúsul vagy szakad meg az utazás.

Önrész

Az útlemondási biztosítások többsége önrészes, mértéke biztosítási eseménytől is függ és a biztosítási feltételekben mindig pontosan meg van határozva. Szerződőként 0 és 20% közötti önrész megfizetésére számíthatsz. Az alábbi táblázatban tételesen összeszedtük, hogy a CoverMe.hu utasbiztosítási kalkulátorában található utasbiztosítások útlemondás kapcsán milyen esetben és mekkora mértékben kérnek önrészt.

Biztosító társaság termékei Önrész mértéke
Önrész sürgősségi kórházi fekvőbeteg-gyógykezelése, elhalálozása, vagy csonttörés, szalagszakadás, legalább III. fokú égési sérülés esetén
Mapfre City 0%
Mapfre Lux-MG, Superior-MG, Elbrusz, Mistral 20%
Union Útlemondás védelem 0%
Minden más esetben
EUB Storno Kombi 10%
Mapfre City 0%
Mapfre Lux-MG, Superior-MG, Elbrusz, Mistral 20%
Union Útlemondás védelem 0%

Milyen biztosítási eseményre téríthet a biztosító?

Az utasbiztosítások útlemondási fedezetei az alábbi útlemondási indokok esetén térítenek:

 • a Biztosított vagy a Biztosított közeli hozzátartozójának súlyos betegsége, súlyos balesete vagy halála miatt;

 • a Biztosított otthonában káresemény történik, ami miatt a hatóságokkal - rendőrség vagy tűzoltóság - szükséges intézkednie;

 • a Biztosított munkaviszonyát váratlanul megszüntetetik;

 • a Biztosított hatósági, bírósági beidézést kap vagy válási perben vesz részt;

 • a Biztosított sikertelen érettségi vizsgát tett a kockázatviselés ideje alatt és a pótvizsga az utazási időre esik;

 • a Biztosított utazását szervező utazási iroda fizetésképtelenné válik vagy csődbe jut és meghiúsul az utazás;

 • a Biztosítottnál váratlan terhességet állapítanak meg;

Fontos: Váratlannak csak akkor minősül a terhesség, ha a szerződéskötéskor a terhesség ténye ismeretlen volt és szakorvos igazolja, hogy a biztosított nem haladta meg a 10. terhességi hetet!

Fontos: várandóssággal kapcsolatos kórházi kezelés csak abban az esetben térít, ha az utazás vége legfeljebb a 29. terhességi hétig tart!

Hasonló módon, az utasbiztosítások útlemondási fedezetei az alábbi útmegszakítási vagy program lemondási káreseményre is térítenek:

 • a Biztosított vagy útitársa váratlanul megbetegszik vagy baleset éri, és haza kell szállítani;

 • a Biztosított közeli hozzátartozója otthon életveszélyes állapotba kerül, esetleg elhuny;

 • káresemény, mint tűz vagy betörés, történik a Biztosított távolléte alatt otthonában, és emiatt hazautazásra kényszerül;

 • a Biztosított utazását szervező utazási iroda fizetésképtelenné válik vagy csődbe jut és a biztosítottnak idő előtt kell hazautaznia.

Milyen eseményre nem térít a biztosító?

A Biztosított nem élhet az útlemondási fedezettel, amennyiben az alábbi okok miatt mondaná le vagy szakítaná meg utazását:

 • ha az időjárási viszonyok kedvezőtlenek, ezért járata vagy sítanfolyama törlésre kerül;

 • ha a munkáltatója nem ad ki neki szabadságot és emiatt hiúsul meg az utazás;

 • ha a Biztosított meggondolja magát és egyszerűen nem szeretne elutazni;

 • ha a szerződés megkötésekor a Biztosított meglévő krónikus betegsége az utazás előtt súlyosbodik;

 • ha a Biztosított alkoholos, vagy egyéb tudatmódosító általi befolyásoltság következtében nem tud elutazni;

 • ha az úticél határait hirtelen lezárják háború vagy járvány miatt;

 • a Biztosítottnál váratlan terhességet állapítanak meg;

Mikor érdemes útlemondási biztosítást kötni?

Sztornóbiztosítást az utasbiztosítással együtt érdemes kötni, viszont ahhoz, hogy a fedezet érvényes legyen, figyelni kell a dátumra is!

Az EUB storno biztosítási szerződést meg lehet kötni a szolgáltatás, azaz az utazás, kezdő napját megelőző 30. napig bármikor - akár a szállás vagy repjegy foglalást követően is. Sőt, célszerű is minél előbb megkötni a maximális védelem kedvéért! A szolgáltatás napját megelőző 29 napon belül viszont csak az utasbiztosítási szerződéskötés napjával vagy az azt megelőző 5 napon belüli foglalásokra lehet kötni sztornóbiztosítást.

Fontos: Az EUB storno kiegészítő biztosítás a foglalás napját követően megkötött szerződésekre a kockázatviselés legkorábban a szerződéskötés napját követő nap, 00:00 órakor kezdődik meg, és az első 5 napban kizárólag baleseti eseményekre terjed ki!

A Mapfre biztosítási társaságnál az utazás lemondására szóló fedezete csak akkor hatályosul, ha az utasbiztosítási szerződés megkötése a biztosított utazás kiválasztásakor, vagyis az utazásszervezővel történő szerződéskötéskor, az első díjrészlet befizetésekor vagy az azt követő 15 napon belül megtörténik. Amennyiben ennek ellenére a biztosítást 15 napon túl kötik meg, az útlemondás fedezet hatálytalan, de a biztosítási szerződés egyéb fedezetei változatlanul érvényesek.

Az Union útlemondás védelem kiegészítő biztosítási szerződés nem köthető a biztosítás kezdeteként megjelölt napon, azaz az indulás napján. Amennyiben a biztosítási szerződés megkötésének napjától a biztosítás kezdetének megjelölt napig már csak 10 nap van hátra, a biztosító kockázatviselése csak a baleset kapcsán bekövetkező utazásképtelenségre fog kiterjedni. A kiegészítő biztosítás fedezi az utazás napjához képest 180 nappal korábban lefoglalt, előleget vagy teljesen kifizetett szállás, programok, utazással kapcsolatos jegyek költségeire.

A CIG Pannonia Biztosító útlemondás védelme hasonlóan működik az Union biztosítóéhoz, viszont ez a biztosítási társaság az utazás napjához képest 90 nappal korábban lefoglalt és előre kifizetett szállással, utazással és programokkal kapcsolatos költségekre vállal fedezetet.

Hogyan kössünk sztornóbiztosítást?

A CoverMe.hu utasbiztosítás kalkulátorában miután megadtuk az utazás idejét, célját, eszközét és az utasok létszámát, akkor a kalkuláció előtt a Termékválasztás menüpontban ki kell jelölni az útlemondással kapcsolatos fedezeteket, amelyek az utazás -, program lemondása vagy útiterv módosulása lehetnek. Bármelyik is kerül kijelölésre, meg fog jelenni egy mező, amelyben még kalkuláció előtt be lehet írni az utazás értékét.

TIPP: Az utazás értékébe számoljuk bele a szállás foglalási díját, az előre megvásárolt utazással kapcsolatos jegyek és a fakultatív programok költségét, valamint, ha van, az utazásszervező által nem visszatérítendő szolgáltatások árát is!

A kalkulátor azokat a biztosítási termékeket fogja előre sorolni, amelyek tartalmaznak útlemondási fedezetet, vagy amelyek mellé köthető sztornóbiztosítás. A különbségek a felsorolt biztosítások között leginkább a biztosítási összegekben, azaz a kárkifizetési limitben, és az önrész mértékében lehet. Míg az Allianz Platina csomagja csak programlemondás után térít 20 000 forintot, addig az EUB Storno Kombi Max kiegészítőbiztosításához foglalásonként akár 6 millió forintot, ezen belül pedig utasonként legfeljebb 3 millió forintot is meg lehet adni biztosítási összegként.

A témához és a sikeresebb biztosítási termék választásához ajánljuk Útlemondási biztosítás - milyen utasbiztosítást kössünk? cikkünket!

ai@Szilvi - utasbiztosítási asszisztens
Tipp: Kezdheted az úti céloddal (város, ország, régió) vagy kérdezhetsz a fedezetekről, pl. "mit kínál az útlemondás biztosítás?"