Felelősségbiztosítás és jogvédelem külföldön

Külföldi utadhoz válassz megfelelő utasbiztosítást!

Alfa biztosító logó
Allianz biztosító logó
EUB biztosító logó
Mapfre biztosító logó
Union biztosító logó
Uniqa biztosító logó

Külföldi útja során bárkivel előfordulhat, hogy véletlenül okoz kárt valaki személyében vagy tulajdonában, amiért az adott ország jogszabályai szerint is felelősséggel tartozik. Az utasbiztosítások felelősségbiztosítás fedezetei és jogvédelmi szolgáltatásai az ilyen helyzetek költség vonzatát szándékoznak enyhíteni. Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy milyen helyzetekben, mekkora összegekkel fedezik a biztosítók a Biztosított által külföldön okozott, nem szándékos kárait, és hogy miért fontos utasbiztosítás kötésekor a felelősségbiztosítás is. Ha érdekel a téma, itt összeszedtünk minden fontos tudnivalót.

Mi az a felelősségbiztosítás?

A felelősségbiztosítás egy olyan biztosítás vagy biztosítási fedezet, ami akkor szolgáltat, ha a Biztosított okozott kárt egy harmadik félnek. A kár lehet személyi -, illetve dologi kár. Személyi kár, ha olyan baleset történik, amikor egy másik személy is megsérül, és az orvosi kezelését vagy a temetési költségét kell finanszírozni. Dologi kár, ha egy másik személy vagyontárgya sérült meg, és a javítási, pótlási költséget kell kifizetni. Ha a Biztosított külföldön okoz személyi - vagy dologi kárt, és a helyi jogszabályok szerint felelősséggel tartozik, akkor azt a Biztosított utasbiztosításának felelősségbiztosítás fedezete téríti, a biztosítási feltételek szerint.

Milyen biztosítási események fordulhatnak elő, mit térít a biztosító?

Minden utasbiztosítás biztosítási feltétele maga definiálja azt a biztosítási eseményt, amire fedezetet vállal. Az alábbiakban általános példákat emelünk ki, hogy adott biztosítási esemény kapcsán milyen költségeket vállal a biztosító.

 • Ha a Biztosított a kockázatviselés időtartama alatt, külföldön harmadik személynek sürgősségi ellátást igénylő testi sérülést vagy halált okoz, amelyért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik, akkor a biztosító téríti a Károsult orvosi és hazaszállítási költségeit, valamint indokolt esetben a temetési költségeket is. Ilyen lehet a Biztosított gyalogosként, kerékpárral vagy nem járművel előidézett közlekedési balesete, illetve a sporttevékenysége során okozott baleset.

 • Ha a Biztosított a kockázatviselés időtartama alatt, külföldön harmadik személynek a vagyontárgyaiban okoz kárt, amiért felelősségel tartozik, akkor a biztosító megtéríti a Biztosítottan számonkért vagyontárgyak pótlására vagy javíttatására vonatkozó költségeket. Ilyen tárgy lehet például a síeléssel kapcsolatos felszerelés vagy egyéb sporteszköz.

 • Ha a Biztosított a kockázatviselés tartama alatt, külföldi szálláshelyének ingatlanában vagy ingóságaiban kárt okoz, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik, akkor a biztosító megtéríti a Biztosítottan számonkért vagyontárgyak pótlására vagy javíttatására vonatkozó költségeket. Ez utóbbit szállodai felelősségbiztosításnak is hívják, de az Alfa és az EUB biztosítási feltételei szerint az apartmannban, illetve a kempingben okozott károkért is fizetnek.

Jó tudni: A Mapfre biztosítási feltétele kiemeli a síoktatói felelősségbiztosítást is, azaz amikor a Biztosított a kockázatviselés időtartama alatt síoktatóként okoz személyi vagy dolog kárt.

Milyen jogvédelmi biztosításokat tartalmaznak az utasbiztosítások?

Az utasbiztosítások a felelősségbiztosításon kívül az alábbi jogvédelmi biztosításokat is tartalmazzák:

 • Jogi tanácsadás: ha a Biztosított ellen indított hatósági eljárással kapcsolatban jogi tanácsadás válik szükségessé, akkor a biztosító megtéríti az ügyvédi megbízás, az illeték, a peres eljárás, a szakértői megbízás költségét a biztosítási feltételekben megadott szolgáltatási összeghatárig.

 • Óvadék megelőlegezés: ha a Biztosított ellen szabálysértés vagy gondatlanságból elkövetett bűncselekmény vádjával eljárás indul, akkor a biztosító vállalja a Biztosított terhére megállapított, a szabadon bocsájtásához fizetendő óvadék vagy hasonló biztosíték megelőlegezett kifizetését.

 • Tolmácsszolgálat: ha valamely biztosítási eseménnyel összefüggésben, vagy a Biztosított ellen indított hatósági eljárással kapcsolatban felmerülő nyelvi megértési probléma merül fel, akkor a biztosító az adott ország vagy közvetítő nyelven beszélő tolmácsot biztosít, melynek költségét megtéríti.

Mire nem nyújt fedezetet a felelősségbiztosítás?

Általános kizárások alá tartoznak az alábbiak, azaz a biztosító nem téríti meg:

 • a szándékosan okozott károkat;

 • a gépjárművel okozott károkat, melyekért a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás felel;

 • a biztosítási feltételekeben megadott szolgáltatási limiteken felüli költségeket;

 • a nem vagyoni sérelem miatt igényelt sérelemdíjat;

 • a késedelmi kamatot, kötbér vagy bírság költségeit;

 • a Biztosított magának, hozzátartozójának vagy útitársnak okozott személyi - és dologi kárt;

 • a harmadik személynek elmaradt hasznára vagy jövedelmére vonatkozó igényét;

 • a Biztosított állattartói minőségben okozott személyi - vagy dologi károkat;

 • lőfegyver tartása vagy használata által okozott személyi sérüléses vagy dologi károkozást.

Önrész

A biztosító társaságok bizonyos esetekben önrészt kérnek a felelősségbiztosítási károk szolgáltatásához. Ez azt jelenti, hogy a Biztosított köteles a kár költség adott (önrész) százalékát megtéríteni, míg a biztosító csak a fennmaradó százalékot fogja teljesíti (amennyiben a kár mértéke a szolgáltatási limiten belül van). Az alábbiakban összegyűjtöttük a CoverMe.hu utasbiztosítási kalkulátorában értékesített biztosító társaságok feltételeiben található eseteket.

 • Az EUB a Szállodai és kemping felelősségbiztosítás fedezete érvényesítéséhez 10% vagy legalább 10 000 Ft önrészt kér, ha a 10% nem érné el a 10 000 Ft-ot.

 • A MAPFRE bármilyen felelősségbiztosítási esetben 20% önrészt kér a Biztosítottól.

 • Az Union a Szállással kapcsolatos felelősségbiztosítás fedezete érvényesítéséhez 5000 Ft önrészt kér.

Hogyan kössünk felelősségbiztosítást külföldi utunkra?

A biztosító társaságok mindegyike vállal általános felelősségbiztosítást és valamilyen jogi szolgáltatást utasbiztosítási termékeikben, viszont nem mindegy, hogy azok mire szólnak. A CoverMe utasbiztosítási kalkulátorban a termékválasztást le lehet szűkíteni, ha a felhasználó megadja, milyen felelősségbiztosítást szeretne. A Termékválasztás menüpontban a Sportoláshoz vagy a Téli sportokhoz kategóriák alatt választhatóak ki a Sportolással kapcsolatos felelősségbiztosítás opciók, mig a Szállodai felelősségbiztosítás az Egyéb kategóriája alatt található. Bármelyiket is jelöli ki a felhasználó, a kalkulátor előre fogja sorolni azokat a termékeket, amelyek felelősségbiztosítása ezekre a specifikus esetekre is szól. Érdemes több biztosítási ajánlat kártyáját is kijelölni, majd az Összehasonlítom gombot megnyomni, hogy a szimpatikus ajánlatokat részleteiben is össze tudja hasonlítani a felhasználó annak érdekében, hogy a legjobb ajánlatot választhassa ki.

Melyik biztosítónál milyen felelősségbiztosítás és jogi segítség található?

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük, hogy egyes biztosítók milyen felelősségbiztosítással kapcsolatos fedezeteket, mekkora biztosítási összeggel kínálnak a külföldre utazóknak. A magasabb biztosítási összegek, a magasabb kategóriájú (prémium) termékekre érvényesek. Amelyik fedezetnél csak egy összeg található, az azt jelenti, hogy adott biztosító magasabb kategóriájú (prémium) csomagjában érhető csak el.

Biztosító Alfa Allianz Cherrisk EUB MAPFRE
Tolmács költsége 20 000 - 50 000 Ft - 75 000 Ft 15 000 - 30 000 Ft 50 000 Ft
Jogvédelmi szolgáltatások (ügyvéd) 2 - 4 millió Ft 2 - 5 millió Ft 75 000 Ft 500 000 - 8 millió Ft 1 - 5 millió Ft
Óvadék 500 000 - 1 millió Ft 2 - 5 millió Ft 7,5 millió Ft 500 000 - 1 millió Ft 1 - 5 millió Ft
Felelősségbiztosítás személyi károk 500 000 - 6 millió Ft 2 - 10 millió Ft 6 millió Ft 500 000 - 8 millió Ft 200 000 - 5 millió Ft
Felelősségbiztosítás dologi károk 500 000 - 6 millió Ft 100 000 Ft - 500 000 - 8 millió Ft 200 000 - 5 millió Ft
Szállodai felelősségbiztosítás 150 000 - 250 000 Ft 200 000 Ft - 50 000 - 250 000 Ft 10 000 - 100 000 Ft

Jó tudni: A sportolással kapcsolatos személyi vagy dologi károk felelősségbiztosítása mindig adott biztosító sport termékénél fordul elő, ilyen például Allianz Téli vagy Extrém sportok. Ha a biztosítónak nincs (téli) sport terméke akkor valamilyen sport kiegészítő kapcsán köthető az utasbiztosításhoz, ilyen például az Alfánál a Szlalom téli sport kiegészítő biztosítás.

Teendők felelősségbiztosítási kár esetén külföldön

A felelősségbiztosítási kárigényeket a káreseménytől számított 30 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok nagyban függnek a kár típusától (személyi vagy dologi). A pontos listát illetőleg érdemes megnézni az adott szerződéshez tartozó biztosítási feltételekben. A CoverMe.hu online biztosítási portálon kötött szerződéseket, a hozzájuk tartozó termékfeltételeket a Fiókom, majd a Biztosításaim menüpontban lehet elérni. Itt található a biztosító társaság állandó telefonos segítségnyújtó szolgálatának telefonszáma is, ami a nap 24 órájában hívható, tehát bármilyen jogi vagy akár tolmács segítségére van szüksége a Biztosítottnak, érdemes felhívni őket.

A felelősségbiztosítás kárigény bejelentéséhez minden biztosító külön (akár online kitölthető) nyomtatványt alkalmaz. Szükség lesz a Biztosított által elkészített részletes kárleírására, a felelősség elismerő és kártérítést igénylő nyilatkozatra is. Dologi károkozás esetén a biztosító kérni fogja a vagyontárgy sérülését igazoló dokumentumot, azaz a sérülésről készült fényképet, továbbá a baleseti jegyzőkönyvet, mely tartalmazza a dologi károkozást. Ha a Biztosított kifizette a kárigényt a Károsult részére, akkor a kifizetést igazoló dokumentumra is szüksége lesz a biztosítónak, hiszen a biztosító elsősorban a Károsultnak térít, csak a kártérítés igazolásával fogja a Biztosítottnak kiutalni a kárigényt.

Amennyiben személyi sérülés is történt, akkor csatolni kell a baleset körülményeit tartalmazó rendőrségi jegyzőkönyvet, a határozatot vagy egyéb hatósági iratot (feljelentést, az óvadék összegének megállapítását igazoló dokumentumot stb.), az igazságügyi műszaki-, orvosszakértői véleményt - amennyiben keletkeztek a baleset kapcsán.

Autóval okozott baleset külföldön

Ahogy fentebb is jeleztük, az utasbiztosítások felelősségbiztosításai a gépjárművel okozott károkért, legyen azok személyi - vagy dologi károk, nem vállalnak fedezetet. Ezekért a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) felel külföldön is. A vonatkozó jogszabály kimondja, hogy a Magyarországon kötött KGFB az Európai Gazdasági Térség tagállamaira, Svájcra, illetve a nemzetközi Zöldkártya Rendszer érintett országaira terjed ki. Arról, hogy mikor és hová kell kiváltani a zöldkártyát, a MABISZ ad mindig aktuális tájékoztatót.

ai@Szilvi - utasbiztosítási asszisztens
Tipp: Kezdheted az úti céloddal (város, ország, régió) vagy kérdezhetsz a fedezetekről, pl. "mit kínál az útlemondás biztosítás?"