Jogi dokumentumok

Regisztrációs és felhasználási feltételek

Üdvözöljük a CoverMe általunk üzemeltetett coverme.hu weboldalán (továbbiakban „Weboldal”). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen regisztrációs és felhasználási feltételeket (továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”). A Weboldal használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

Az Alkusz adatai:

 • Név: FŐNIX TEAM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT.
 • Székhely / telephely: 2654 Romhány, Kossuth L. u. 68
 • Levelezési cím: 2654 Romhány, Kossuth L. u. 68
 • Adószám: 12614105-2-12
 • Cégjegyzékszám: 12-09-003642
 • MNB engedély (biztosítási alkusz): 204121402130
 • Telefonszám: +36-35-355-446
 • Web: www.fonixteam.hu

A Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: „Üzemeltető”) adatai:

 • Név: FORMULA/400 Kft.
 • Székhely / telephely: 1056 Budapest, Váci utca 81.
 • Levelezési cím: 1056 Budapest, Váci utca 81.
 • Adószám: 12332722-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-668634
 • Telefonszám: +36-1-472-2160
 • Web: www.formula400.hu

1. Bevezető rendelkezések

A Weboldal olyan biztosítási szerződések értékesítést végző online platform, amely a szerződések összehasonlításán és a díjkalkuláción túl az ügyfél által kiválasztott biztosítási szerződés megkötésének kezdeményezésére is alkalmas. Lehetőséget nyújt ezen túl a létrejött biztosítási szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésre. A biztosítási jogviszony az ügyfél és a választott biztosító között jön létre az alkusz közreműködésével. Tájékoztatjuk, hogy az összehasonlító funkció nem alkalmas minden esetben a komplex, vagy az átlagostól eltérő egyedi kockázatokat lefedő biztosítási fedezetek és szolgáltatások ajánlására. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon kezdeményezett szerződéskötést korlátozza. Ilyen esetben szerződéskötésre a felhasználónak az Alkusznál közvetlenül van lehetősége.

A Weboldalon tárolt vagy megjelenített adatok, információk tájékoztató jellegűek.

2. Regisztráció, felhasználói fiók

A Weboldalon egyes funkciókat és szolgáltatásokat (pl. biztosítási szerződés kezdeményezése, díjszámítások tárolása, saját profil létrehozása) kizárólag akkor veheti igénybe, ha a Weboldalra regisztrál. A megfelelő adatok megadását, a jelen Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadását követően jön létre a felhasználói fiók.

A regisztráció során a következő adatok megadását kérjük:

 • vezeték- és keresztnév;
 • felhasználói név;
 • e-mail cím;
 • szabadon választott jelszó;
 • telefonszám.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a regisztráció során.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

Felhasználó felel a jelszó biztonságos megőrzéséért. Ha a jelszóhoz illetéktelen személyek hozzáférhettek, kérjük azt haladéktalanul változtassa meg. Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy ha az illetéktelenek számára bármely - nem az Üzemeltetőnek felróható - okból hozzáférhetővé válik.

A biztosítási szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat elektronikus formában a felhasználói fiókban tesszük elérhetővé.

A regisztráció törlését a Weboldalon, illetve az Üzemeltető fent megadott elérhetőségein kezdeményezheti a Felhasználó. A regisztráció törlése legkorábban a biztosítási ajánlatok befogadása és kötvényesítése, vagy a biztosító általi végleges elutasítása után lehetséges.

3. A Weboldal tartalmáért való felelősség

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az Üzemeltető felel a platform saját tartalmáért. Mindent elkövet továbbá annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos és folyamatos üzemeltetése érdekében.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Üzemeltető javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse.

4. Adatvédelem

Az Alkusz és az Üzemeltető közötti megállapodás alapján végzi az Üzemeltető az Alkusz által kezelt adatok feldolgozását. Az Alkusz adatkezelési szabályzata elérhető: ITT. Az Üzemeltető adatfeldolgozási szabályzata elérhető: ITT

5. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forrás- és tárgyi kódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az Üzemeltető. A Weboldal tartalmának, illetve az Üzemeltető egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes engedélyével lehetséges.

6. Kapcsolódó honlapok

Az Üzemeltető a Weboldalról hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső (nem általa üzemeltetett) honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért, az általuk esetlegesen okozott károkért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

7. Vegyes rendelkezések

Üzemeltető bármikor egyoldalúan megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket (pl. jogszabályváltozás, biztonsági feltételek megváltozása, termékek be- vagy kivezetése, vagy technikai változások esetén), amelyről a felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan lenne vagy azzá válna, ez nem érinti a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.