Baleset és egészségbiztosítás külföldön

Utazz biztonságban - hasonlítsd össze az ajánlatokat és kösd meg utasbiztosításodat!

Alfa biztosító logó
Allianz biztosító logó
EUB biztosító logó
Mapfre biztosító logó
Union biztosító logó
Uniqa biztosító logó

Az utasbiztosítás kapcsán legtöbbször csak az jut eszünkbe, hogy ha külföldi útunk során baleset történik velünk, akkor ez fedezi az orvosi költségeket, esetleg az, hogy a poggyászaink sérülése vagy elvesztése esetén nyújt segítséget. Egy utasbiztosítás ennél azonban sokkal több.

Nem csak egy balesetből hanem bármilyen betegségből adódó egészségügyi szolgáltatások költségét is fedezi az utasbiztosítás, és nem csak az orvosi vizsgálatokra vagy beavatkozásokra lehet itt gondolni, hanem betegszállításra vagy épp a hozzátartozók látogatásának költségeire is akár. És nem csak az utazás közben elveszett vagy megsérült poggyászunk kárait téríti meg, hanem az utazás teljes tartama alatt akár a szálláshelyen, akár a nálunk lévő értékeink kapcsán is szolgáltathat, például lopás, vagy rablás esetén. De az utazási segítségnyújtás szolgáltatások, illetve a felelősségbiztosítási fedezetek is fontos részei egy utasbiztosításnak.

Egy utasbiztosítás milyen baleseti és egészségügyi szolgáltatásokat nyújthat?

Minden utasbiztosítás akár balesetről, akár betegségről legyen szó, fedezik a sürgősségi orvosi ellátást az adott szolgáltatási limitösszeg erejéig:

 • az orvosi vizsgálat költségeit;

 • az ambuláns (járóbeteg-ellátás) ellátás költségeit;

 • a kórházi ellátás költségeit (halaszthatatlan műtét, intenzív ellátás is) (A biztosítók a kórházi ellátás költségének megtérítését addig vállalják, amíg a beteg nincs hazaszállítható állapotban, illetve van egy maximum időtartam is - ez biztosítótól függően 30 nap, vagy akár 3 hónap is lehet);

 • az orvos által rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz (pl. mankó, térD, könyök, nyakrögzítő) költségeit;

 • a sürgősségi fogászati kezelés költségét;

 • orvosilag indokolt esetben a hiperbárkamra terápia költségét;

 • a biztosított terhességével összefüggésben szükségessé váló sürgősségi ellátás költsége (a termékfeltételben szereplő kitételek mellett);

 • egyes biztosítási termékek a baleset esetén sérült dioptriás szemüveg vagy dioptriás napszemüveg, illetve kontaktlencse pótlásának költségét is vállalják;

 • Szükség esetén fedezik a biztosított a légi, vízi és szárazföldi mentésének költségeit, a mentőszolgálattal az orvoshoz vagy kórházba szállítását a szolgáltatás igénybevételének helyén szokásos és indokolt költségét, ha indokolt, akkor másik intézménybe történő átszállítását, ha a sürgősségi ellátást követően a biztosított beteg állapota lehetővé teszi a Magyarországra történő betegszállítást is. Szintén az adott biztosítási csomagban meghatározott limit összeg erejéig.

A biztosított halála esetén a külföldi temetés vagy a földi maradványok Magyarországra szállításának költségét is fedezi az utasbiztosítás.

Az úgynevezett összegbiztosítási fedezetek nem adott költségeket térítenek, hanem fix összeget fizetnek adott események kapcsán. Ilyen pl. egy kórházi napi térítés, mely a költségektől függetlenül, a kórházban töltött napok alapján fizet. Ugyanígy a balesetből eredő munkaképtelenség, a baleseti rokkantság vagy a baleseti halál fedezetek is fix összeget szolgáltatnak. Ritkán ugyan, de utasbiztosítás tartalmazhat csonttörés fedezetet is (Pl. Mapfre biztosító bizonyos utasbiztosítási csomagjai).

Biztosítótól és terméktől függően a baleset vagy betegség miatt szükséges meghosszabbodott kint tartózkodás költségeit is térítheti. A biztosítottal együtt utazó személyek szállítását vagy hazaszállítását is fedezheti.

Indokolt esetben térítheti a biztosított hozzátartozójának látogatásához az utazási és szállás költséget is.

Az utasbiztosítások tartalmazhatnak olyan szolgáltatásokat is, melyek nem anyagi segítséget nyújtanak. Ilyen lehet egy éjjel-nappal hívható telefonos segítségnyújtó szolgálat, ami orvosi tanácsadást nyújt magyar nyelven, felvilágosítást ad a sürgősségi ellátás lehetőségeiről, vagy akár tolmácsot biztosít.

Ezen kívül a biztosító a sürgősségi ellátás során kapcsolatot tart a külföldi kezelőorvossal, illetve egészségügyi intézménnyel, egyeztet az ellátás költségének megtérítéséről, a beteg másik intézménybe, vagy Magyarországra történő szállításáról;

Milyen esetekben nem szolgáltatnak az utasbiztosítások egészségügyi vagy baleseti fedezetei?

 • Semmilyen biztosítás esetén nem térít a biztosító, ha a káresemény bekövetkezésében szerepet játszott a biztosított alkoholos befolyásoltsága, kábítószer fogyasztása, gyógyszer túladagolása, vagy jogellenes, szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő azt. Ugyanígy mentesül a fizetés alól, amennyiben a biztosítási eseményt a biztosított háborús eseményben, terror cselekményben, tüntetésben, stb. való részvétele okozta;

 • Az utasbiztosítások a váratlan események bekövetkezésekor szolgáltatnak. Így természetesen, ha egy egészségügyi ellátás sürgősségi ellátás, akkor fedezik. Ha azonban egy előre eltervezett beavatkozásról, gyógykezelésről, plasztikai beavatkozásról van szó, akkor azt nem fedezik.

 • Szintén nem térít a biztosítás, ha annak megkötése előtt már meglévő betegségekkel, sérülésekkel összefüggésben merültek fel orvosi költségek.

 • Az utazás előtt ismert krónikus betegségek esetében nem minden biztosító vállalja a kockázatot a krónikus betegség kapcsán adódó orvosi költségekre. Amelyik társaság vállalja, az is csak magasabb díjú csomag esetén, és szigorú feltételekhez kötötten. Előírhatják pl. betegségtől függően, hogy orvosi igazolással kell rendelkeznie arról a biztosítottnak, hogy az utazás nem ellenjavallt, vagy hogy folyamatosan rendszeres orvosi felügyelet alatt állt, és az előírt kontroll-vizsgálatokon részt vett, vagy a kockázatvállalás feltétele lehet, hogy az utazást megelőző 12 hónapban a krónikus betegség kórházi vagy ambuláns ellátást nem igényelt, stb. Ismert krónikus betegség esetén tehát mindenképp meg kell vizsgálni az adott biztosítás erre vonatkozó részleteit!

 • Minden utasbiztosítás a feltételében kitér arra az esetre, ha az utazás előtt ismert a biztosított terhessége. Részletesen szabályok vonatkoznak arra, hogy a várandósság mely időszakában,milyen esetekben, és milyen mértékben vállal kockázatot egy biztosító.

 • Szintén nem térít a biztosítás, ha egy baleset olyan sportolás közben történt, melyre az adott biztosítási csomag nem vállalt kockázatot. A sportokkal és azok kapcsán a biztosítók kockázatvállalásával kapcsolatban részletesebben itt tájékozódhatsz

Hogyan kössek utasbiztosítást?

Ma már egy utasbiztosítást meg lehet kötni otthonról, néhány kattintással. A CoverMe utasbiztosítási kalkulátorában megadhatók az utazás legfőbb paraméterei, és már láthatóak is az igényeknek megfelelő ajánlatok. Ezeknek az ajánlatoknak nem csak a díja hasonlítható össze, hanem a szolgáltatásokat részletesen megnézhetjük, összehasonlíthatjuk az egyes szolgáltatási összegeket, megnézhetjük mik a legfontosabb információk vagy mik a legfontosabb feltételei az egyes szolgáltatásoknak, vagy épp a kizárásokat (amikor a biztosító nem szolgáltat). Az összehasonlító táblázatban akár egyszerre 5 termék is áttekinthető. Megtaláljuk minden biztosítás termékfeltételét is.

A kiválasztott biztosítást még személyre szabhatod, ha pl. autóval utazol, és azt is biztosítanád, vagy sport vagy kisállat biztosítási kiegészítőt szeretnél választani, stb. Majd pár kattintás, és már online ki is fizetheted a biztosítást. A biztosítási kötvényt és a termék feltételét emailben is megkapod, illetve a CoverMe fiókodban is mindig elérhető.

Mi a teendő, ha káresemény történik?

Minden biztosítás esetén a szerződőnek vagy biztosítottnak is vannak kötelezettségei egy káresemény bejelentésével kapcsolatban. Egy szolgáltatás igényléséhez a kárbejelentést meg kell tenni a feltételben megadott határidőig, akadályoztatás esetén, az akadály elhárultát követően haladéktalanul.

Fontos: Mindig érdemes a lehető leghamarabb felvenni a kapcsolatot a biztosítóval! A biztosító segítséget tud nyújtani abban, hogy hol, melyik egészségügyi intézményben kaphatunk ellátást, ráadásul elkerülhetjük, hogy véletlenül olyan intézménybe (pl. magánkórház) kerüljünk, ahol az ellátás költségeit nem fedezi a biztosító.

Ezen kívül a biztosító ilyenkor a kezelő orvossal vagy az intézménnyel is fel tudja venni a kapcsolatot, egyeztethet az ellátás költségének megtérítéséről, a beteg másik intézménybe, vagy Magyarországra történő szállításáról.

A kárbejelentéshez szükséges igazolásokkal, bizonylatokkal kapcsolatban is még időben kaphatsz tájékoztatást!

A kárbejelentés történhet telefonon, vagy írásban, akár online formában. Minden biztosító társaság közzéteszi a kárbejelentési lehetőségeket, elérhetőségeiket a termékfeltételekben, a honlapjukon vagy applikációban is.

Egy kárbejelentés során a káreseménytől függően különböző dokumentumokat várnak el.

Természetesen szükség lesz minden orvosi dokumentumra a külföldi sürgősségi ellátásról, szükséges beavatkozásokról, kezelésekről, illetve a felmerült költségekről szóló, kifizetést igazoló dokumentumokra.

Baleset esetén kellhet hatósági jegyzőkönyv vagy egyéb hitelt érdemlő igazolás a baleset körülményeiről is.

ai@Szilvi - utasbiztosítási asszisztens
Tipp: Kezdheted az úti céloddal (város, ország, régió) vagy kérdezhetsz a fedezetekről, pl. "mit kínál az útlemondás biztosítás?"